Makaleler

Mesleksiz İşsizlik ile Mücadele’de İŞKUR

Nitelikli işgücü için İş ve İşçi Bulma Kurumu 2003 yılından itibaren İŞKUR adıyla yeni bir vizyon ile İstihdam gücümüz için faaliyetlerine başladı. 2011 yılında yeni hamleler ile işgücümüz için çalışmayanlar ve nitelikli işgücü ihtiyacı duyan işverenlere çözüm odaklı projeler ile katkıda bulunuyor.

İŞKUR İstanbul İl Müdürü Sn. Muammer Coşkun bey’i İTO da bir tanıtım programında tanıma fırsatı buldum. İşgücü piyasası ve İŞKUR faaliyetleri hakkında geniş kapsamlı ve detaylı bilgi sahibi oldum.

Sadece bir saatlik sohbette Muammer Coşkun beyin bizzat kendisinden almış olduğum notlarımı paylaşmakta hayli fayda umuyorum. Bu özlü notları hızlıca okuyup İŞKUR’un “Mesleksiz İşsizlik”e nasıl bir mücadele başlatıldığını müşahede edeceksiniz.

İşgücü ve İstihdam hakkında tüm problemleriniz için İŞKUR’un kapısından içeri girmekle çözüme %50 yaklaşacak, sizi bekleyen İş ve Meslek Danışmanınız ile görüştükten sonra %100 çözüme ulaşacaksınız.
Şimdi buyrun İŞKUR faaliyetleri hakkında notlarımızın birlikte üzerinden geçelim;

İŞGÜGÜ PİYASASININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

Türkiye’de her yıl ortalama 750-800 bin kişi çalışabilir nüfusa dahil olmakta,

İstihdam 2007-2014 yılları arasında 5 milyon 848 bin kişi artmış durumda.

2014 /Aralık; İşsizlik oranı % 10,5, Gençlerde işsizlik oranı %19,1

İşgücünün % 55,9’u lise altı eğitim düzeyine sahiptir.

İşgücüne katılım oranımız %51,1,

Kadınların işgücüne katılım oranı %30,9

Kayıtdışı istihdam oranı % 35,7, İstanbul’da % 16,5

İSTİHDAM POLİTİKALARI
Ulusal İstihdam stratejisi (2023 yılı hedef alınarak hazırlanmış)

– Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi

– İşgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması

– Özel politika gerektiren grupların istihdamının arttırılması
– İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi

Hedefler
-İşsizlik oranının 2023 yılı itibarıyla % 5 düzeyine indirilmesi,

– İstihdam oranının 2023 itibariyle % 50’ye yükseltilmesi,
– Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranının 2023 yılında % 15’e indirilmesi,
– Kadınların işgücüne katılım oranının 2023 yılında % 41 üzerine çıkarılması.
– İş Ve Meslek Danışmanlığı Hizmeti
– “Her işsiz ve işverene bir iş ve meslek danışmanı”
Türkiye Genelinde 3900, İstanbul’da 700 İMD görev yapmaktadır.  İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında; işsizler ve daha iyi şartlarda iş arayanlara yönelik iş danışmanlığı ,
– Öğrencilere yönelik olarak meslek danışmanlığı hizmeti vermektedir.

İşverenlerimizi ziyaret ederek Kurum hizmetlerimizi anlatmakta, açık işleri alınmakta ve aranılan nitelikte işgücünün temini için aracılık yapılmaktadır.

İstanbul’da her bir İMD danışmanı İşkura kayıtlı 850 kişiye ve 350 işyerine danışmanlık hizmeti vermektedir.
İşgücü Piyasası Talep Araştırması, İŞKUR İşgücü Piyasasının fotoğrafını Çekiyor !

Yılda en az 2 kez, tüm Türkiye’de 10+ çalışanı olan yaklaşık 130 bin işyeri, İstanbul’da 8.500 işyeri İMD’ler tarafından ziyaret edilip yüz yüze görüşmeyle işgücü piyasası yapılarak;
– İşyerlerinin güncel ve gelecekteki işgücü ihtiyaçları belirleniyor,
– Açık işleri alınarak karşılanmaya çalışılıyor,
– Aranılan nitelikteki işgücünün temini için mesleki eğitim kursları düzenleniyor,
– İşgücü piyasasına yönelik politika ve faaliyetler belirleniyor.

Araştırma Sonuçları:
– Ziyaret edilen 5 işyerinden 1’ine açık iş var,
– Her 3 işyerinden 1’i nitelikli çalışan bulmakta güçlük çekiyor,
– Eleman temininde güçlük çektiğini belirten işverenlerin % 65’i, sebep olarak yeterli beceri ve niteliğe sahip eleman bulamadıklarını belirtiyorlar.
– Yapılan çalışma, ülkemizde “mesleksizlik sorunu” ve “nitelik eksikliği”ni somut bir biçimde ortaya koymaktadır.
– Ülkemizde işsizliğin asıl nedeni mesleksizliktir.

İşsizlik Ödeneği
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemek kaydıyla işsizlik hizmetlerinden yararlanabilirler.

1999 yılında çıkan 4447 Sayılı Kanun ile işsizlik Ödeneği uygulaması getirilmiştir. İşsizlik sigortası fonunda; 30.11.2014 tarihi itibariyle 80.3 Milyar TL bulunmaktadır.

Mart ‘2002-Kasım 2014 tarihleri arasında Türkiye genelinde ;

5.161.586 kişi başvuruda bulunmuş,

3.077.970 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış,

Toplam 8,3 Milyar TL ödemede bulunmuştur.

30 Kasım 2014 itibariyle; İstanbul’da 79.788,

Türkiye genelinde 273.128 kişiye işsizlik ödeneği verilmeye devam ediliyor.
En az alan 480 TL. en fazla alan da 960 TL ödenek almaktadır..

AKTİF İŞ GÜCÜ HİZMETLERİ
İŞKUR işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün temini için “Mesleksizliğe Son” diyor.
– Mesleki Eğitim Kursları
– İşbaşı Eğitim Programları, Girişimcilik Eğitim Programları,
– Uzmanlaşmış Meslek edindirme Merkezleri (UMEM), Engelli Hükümlü ve Eski Hükümlülere Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon .
– Toplum Yararına Programlar.

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
Bütçe Kaynağı : İşsizlik sigortası fonundan.
Bütçe: 2014 yılında kurs ve programlar için Ülke genelinde 1.8 Milyar TL. İstanbul’a 150 Milyon ödenek tahsis edilmiştir.
İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu Kararıyla: İstanbul’da 26 bin Meslek Eğitim, 20 bin İş başı Eğitimi, 8 bin Girişimcilik Eğitimi olmak üzere toplamda 54 bin 215 kişinin mesleki eğitimden yararlandırılması hedeflenmiştir.

İŞKUR tarafından işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla meslek edindirme ve geliştirme kursları düzenlemektedir.
15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı bütün işsizler faydalanabilirler.

Kursiyerlere günlük 20-25 TL zaruri gider ve iş Kazası ve Meslek Hastalıkları GSS primleri ödenir.

Kurs Talebi Nasıl Değerlendirilir?
İşgücü piyasasından (Meslek odaları, meslek örgütleri, STK) veya işverenden alınan işgücü talebi için;
Öncelikle o meslekte daha önce eğitim almış ve kuruma (İŞKUR) kayıtlı olan ve aktif bir şekilde iş arayan kişiler varsa işverene yönlendirilmektedir. İşveren gönderilen kişileri beğenmeme hakkına sahiptir. Yapılan görüşmelerden sonra eksik kalan işgücü talebi için kurs talebi yapılmaktadır.

Kurs Talepleri Değerlendirme Yöntemleri:
1-İşbirliği Yöntemi, İlana tabi olmadan teorik ve pratik eğitimlerin işyerlerinde yapıldığı talebe dayalı kurs programıdır.
2-Eğitim MEB onaylı program kapsamında yapılır.
3-Eğitim yerini ve eğitimciyi işveren belirler.
4-Eğitime katılacak kişilerdearanacak özellikleri işveren belirler.
5-Eğitim sırasında işverene herhangi bir maliyet oluşmuyor.
6-Eğitimciyi kendi bünyesinden bulamayan işverene, eğitimci ücretini İŞKUR ödüyor (MEB ek ders ücreti 2 katı eğitimci ünvanına göre her bir ders saati için 22-46 TL arası).
7-Eğitim sırasında katılımcılara İŞKUR tarafından günlük 20 TL cep harçlığı (kursiyer zaruri gideri) verilmektedir.
8-Eğitime katılan kişilerin Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta primleri İŞKUR tarafından ödeniyor.
9-Bütün eğitim maliyetleri İŞKUR’dan!

Kurs Süresince :
– İşveren; istihdam edeceği kişiyi veya kişileri eğitimin teorik ve pratik kısmında tanıma imkanı buluyor,
– Eğtim işyerinde düzenlendiği için kursiyerlerin çalışacakları işyerini ve makinaları tanıması sağlanıyor,
– Eğitim sırasında güncel teknoloji kullanıldığı için, eğitim sonrasında kursiyerlerin sorunu olmuyor.

İşveren İŞKUR olmadan kendisi eğitim vermek isterse, eğitici ücreti, temrin gideri ve diğer maliyetler hariç sadece AÜ. Maliyeti kişi başı 1.412 TL. kendisi ödemektedir.

Eğitimler bir grupta en az 10 en fazla 25 kişilik gruplar halinde yapılır, grup sayısında sınır yok.
Eğitimler günlük en az 5, en fazla 8 saat, haftalık 40 saat yapılır, gece saat 23:00 kadar program yapılır.

İşveren kurs sonunda kursiyerlerin en az %50’sini bir yıllık süre içerisinde en az 120 gün,120 gündenfazlaysa kurs süresi kadar istihdam etmek zorundadır.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi Nedir?

İşgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla (UMEM) Projesi 2010 yılında İŞKUR, TOBB,MEB ve TOBB ETE arasında başlatılmıştır.

Proje ile özellikle sanayi ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasındaki işbirliğini arttırarak, ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü talebi karşılanmaktadır.

Proje kapsamında sanayi hizmet ve tarım alanlarında teorik eğitim ile işbaşı eğitimi birlikte verilmektedir.

Diğer destek ve teşvik programları hakkında bilgi, iş ve meslek danışmanınızda.

Bölgenize ait İŞKUR adresini öğrenin ve ona ulaşın. Mutlaka sizin için de bir çözüm var!

2 thoughts on “Mesleksiz İşsizlik ile Mücadele’de İŞKUR

 • guner

  İşkur bir ara görüştük devletin hantal yapısı ile bir sonuç olmadı ve halen Online sistemleri çalışmıyor
  Nitelikli eleman şu an ciddi bir sıkıntı

  Yanıtla
  • her iş arayan ve her iş yeri sahibinin bir danışmanı görevli. bağlı bulunduğunuz beldenin bağlı olduğu işkur ofisine ulaşın size mutlaka yardımcı olacaklardır.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir